TPHCM chỉ còn 7.000 liều thuốc Molnupiravir điều trị COVID-19

Thuốc Molnupiravir điều trị cho bệnh nhân F0 tại nhà. Ảnh: HCDC
Thuốc Molnupiravir điều trị cho bệnh nhân F0 tại nhà. Ảnh: HCDC
Thuốc Molnupiravir điều trị cho bệnh nhân F0 tại nhà. Ảnh: HCDC
Lên top