Trẻ em sẽ cách ly tại nhà sau 7 ngày cách ly tập trung, có 3 lần âm tính

Tổ giám sát cách ly Bộ phận thường trực đặc biệt Bộ Y tế và lãnh đạo tỉnh Bắc Giang kiểm tra việc điều chỉnh cách ly với trẻ em dưới 15 tuổi. Ảnh: Bộ Y tế
Tổ giám sát cách ly Bộ phận thường trực đặc biệt Bộ Y tế và lãnh đạo tỉnh Bắc Giang kiểm tra việc điều chỉnh cách ly với trẻ em dưới 15 tuổi. Ảnh: Bộ Y tế
Tổ giám sát cách ly Bộ phận thường trực đặc biệt Bộ Y tế và lãnh đạo tỉnh Bắc Giang kiểm tra việc điều chỉnh cách ly với trẻ em dưới 15 tuổi. Ảnh: Bộ Y tế
Lên top