Số ca COVID-19 liên quan nhóm truyền giáo Phục Hưng có thể lên 500 người

Ông Nguyễn Tấn Bỉnh - Giám đốc Sở Y tế TPHCM đánh giá tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp liên quan tới nhóm truyền giáo Phục Hưng. Ảnh: TC
Ông Nguyễn Tấn Bỉnh - Giám đốc Sở Y tế TPHCM đánh giá tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp liên quan tới nhóm truyền giáo Phục Hưng. Ảnh: TC
Ông Nguyễn Tấn Bỉnh - Giám đốc Sở Y tế TPHCM đánh giá tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp liên quan tới nhóm truyền giáo Phục Hưng. Ảnh: TC
Lên top