Đề xuất tạm đình chỉ hoạt động "Hội thánh truyền giáo Phục Hưng"

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình chỉ đạo TPHCM tạm ngưng hoạt động  sinh hoạt của các hội nhóm tôn giáo để tiến hành rà soát, hội nhóm nào đảm bảo quy định mới cho hoạt động. Ảnh: Huyên Nguyễn
Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình chỉ đạo TPHCM tạm ngưng hoạt động sinh hoạt của các hội nhóm tôn giáo để tiến hành rà soát, hội nhóm nào đảm bảo quy định mới cho hoạt động. Ảnh: Huyên Nguyễn
Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình chỉ đạo TPHCM tạm ngưng hoạt động sinh hoạt của các hội nhóm tôn giáo để tiến hành rà soát, hội nhóm nào đảm bảo quy định mới cho hoạt động. Ảnh: Huyên Nguyễn
Lên top