Sau ca bệnh bạch hầu tử vong, Bệnh viện Nhiệt đới TPHCM chi viện Tây Nguyên

Đoàn công tác của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới làm việc tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên. Ảnh: Bệnh viện cung cấp.
Đoàn công tác của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới làm việc tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên. Ảnh: Bệnh viện cung cấp.
Đoàn công tác của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới làm việc tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên. Ảnh: Bệnh viện cung cấp.
Lên top