5 khuyến cáo quan trọng của Bộ Y tế phòng chống bệnh bạch hầu

Vi khuẩn corynebacterium diphtheriae gây bệnh bạch hầu. Ảnh: Homeopathyplus
Vi khuẩn corynebacterium diphtheriae gây bệnh bạch hầu. Ảnh: Homeopathyplus
Vi khuẩn corynebacterium diphtheriae gây bệnh bạch hầu. Ảnh: Homeopathyplus
Lên top