Những điều người dân TPHCM cần lưu ý khi thực hiện Chỉ thị 16

Chỉ thị 16 yêu cầu người dân ở nhà, hạn chế ra ngoài, trừ các trường hợp thật sự cần thiết. Ảnh: Anh Tú
Chỉ thị 16 yêu cầu người dân ở nhà, hạn chế ra ngoài, trừ các trường hợp thật sự cần thiết. Ảnh: Anh Tú
Chỉ thị 16 yêu cầu người dân ở nhà, hạn chế ra ngoài, trừ các trường hợp thật sự cần thiết. Ảnh: Anh Tú
Lên top