Quận Gò Vấp, phường Thạnh Lộc áp dụng giãn cách mới thay thế Chỉ thị 16

TPHCM quyết định dừng giãn cách theo Chỉ thị 16 đối với Quận Gò Vấp, phường Thạnh Lộc và thực hiện giãn cách toàn TPHCM theo Chỉ thị 15. Ảnh: Anh Tú
TPHCM quyết định dừng giãn cách theo Chỉ thị 16 đối với Quận Gò Vấp, phường Thạnh Lộc và thực hiện giãn cách toàn TPHCM theo Chỉ thị 15. Ảnh: Anh Tú
TPHCM quyết định dừng giãn cách theo Chỉ thị 16 đối với Quận Gò Vấp, phường Thạnh Lộc và thực hiện giãn cách toàn TPHCM theo Chỉ thị 15. Ảnh: Anh Tú
Lên top