Tạo điều kiện để người dân nơi phong tỏa có đầy đủ nhu yếu phẩm

Một người dân trong khu tạm phong tỏa ở Bà Rịa - Vũng Tàu nhận nhu yếu phẩm do người thân chuyển đến. Ảnh: T.A
Một người dân trong khu tạm phong tỏa ở Bà Rịa - Vũng Tàu nhận nhu yếu phẩm do người thân chuyển đến. Ảnh: T.A
Một người dân trong khu tạm phong tỏa ở Bà Rịa - Vũng Tàu nhận nhu yếu phẩm do người thân chuyển đến. Ảnh: T.A
Lên top