Nhiều giải pháp “căn cơ” phòng, chống dịch tả lợn Châu Phi

Tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm để ngăn chặn lợn bệnh tuồn vào các chợ.
Tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm để ngăn chặn lợn bệnh tuồn vào các chợ.
Tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm để ngăn chặn lợn bệnh tuồn vào các chợ.
Lên top