Lào Cai: Một giáo viên bị đình chỉ vì vi phạm phòng, chống dịch

Trường PTDT Bán trú Tiểu học Cốc Ly 1, huyện Bắc Hà đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 năm 2020. Ảnh: Báo Lào Cai.
Trường PTDT Bán trú Tiểu học Cốc Ly 1, huyện Bắc Hà đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 năm 2020. Ảnh: Báo Lào Cai.
Trường PTDT Bán trú Tiểu học Cốc Ly 1, huyện Bắc Hà đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 năm 2020. Ảnh: Báo Lào Cai.
Lên top