Đình chỉ sinh hoạt cấp uỷ đối với Giám đốc Hacinco vi phạm phòng chống dịch COVID-19

Khu vực 2 vợ chồng giám đốc Hacinco sinh sống. Ảnh: Tùng Giang
Khu vực 2 vợ chồng giám đốc Hacinco sinh sống. Ảnh: Tùng Giang
Khu vực 2 vợ chồng giám đốc Hacinco sinh sống. Ảnh: Tùng Giang
Lên top