Lãnh đạo TP.Hà Nội phân tích 3 nguồn nguy cơ lớn lây lan COVID-19 ở Thủ đô

Ông Chử Xuân Dũng - Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội trao đổi về những nguy cơ lây lan COVID-19 trong cộng đồng trên địa bàn Thủ đô. Ảnh Vương Thắng
Ông Chử Xuân Dũng - Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội trao đổi về những nguy cơ lây lan COVID-19 trong cộng đồng trên địa bàn Thủ đô. Ảnh Vương Thắng
Ông Chử Xuân Dũng - Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội trao đổi về những nguy cơ lây lan COVID-19 trong cộng đồng trên địa bàn Thủ đô. Ảnh Vương Thắng
Lên top