CDC Hà Nội thông báo tìm người tới các địa điểm sau

Kiểm tra thân nhiệt. Ảnh: Sơn Tùng
Kiểm tra thân nhiệt. Ảnh: Sơn Tùng
Kiểm tra thân nhiệt. Ảnh: Sơn Tùng
Lên top