Hành trình của “rác thuốc” vào Việt Nam

Một kho hàng chứa dược liệu nhập lậu vừa bị công an niêm phong. 
Ảnh: Cường Ngô
Một kho hàng chứa dược liệu nhập lậu vừa bị công an niêm phong. Ảnh: Cường Ngô
Một kho hàng chứa dược liệu nhập lậu vừa bị công an niêm phong. Ảnh: Cường Ngô
Lên top