Hai bệnh nhân Anh hoàn thành cách ly, cám ơn và hẹn gặp lại Đà Nẵng

Hai bệnh nhân Anh hoàn thành cách ly, rời Đà Nẵng trong ngày 10.4. Ảnh: Trung tâm Xúc tiến Du lịch Đà Nẵng
Hai bệnh nhân Anh hoàn thành cách ly, rời Đà Nẵng trong ngày 10.4. Ảnh: Trung tâm Xúc tiến Du lịch Đà Nẵng
Hai bệnh nhân Anh hoàn thành cách ly, rời Đà Nẵng trong ngày 10.4. Ảnh: Trung tâm Xúc tiến Du lịch Đà Nẵng
Lên top