Tiễn bệnh nhân thứ 6 về, các y bác sĩ Đà Nẵng vỡ oà trong hạnh phúc

các y bác sĩ Đà Nẵng vui mừng trong ngày tiễn bệnh nhân thứ 6 khỏi bệnh về nhà
các y bác sĩ Đà Nẵng vui mừng trong ngày tiễn bệnh nhân thứ 6 khỏi bệnh về nhà
các y bác sĩ Đà Nẵng vui mừng trong ngày tiễn bệnh nhân thứ 6 khỏi bệnh về nhà
Lên top