Đà Nẵng chỉ còn một ca mắc COVID-19 đang được điều trị

Bệnh nhân thứ 5 mắc COVID-19 tại Đà Nẵng vừa được công bố khỏi bệnh
Bệnh nhân thứ 5 mắc COVID-19 tại Đà Nẵng vừa được công bố khỏi bệnh
Bệnh nhân thứ 5 mắc COVID-19 tại Đà Nẵng vừa được công bố khỏi bệnh
Lên top