Ngày mai, bệnh nhân mắc COVID-19 cuối cùng tại Đà Nẵng được về nhà

Ngày 10.4, bệnh nhân mắc COVID-19 cuối cùng tại Đà Nẵng (tính đến thời điểm này) được công bố khỏi bệnh
Ngày 10.4, bệnh nhân mắc COVID-19 cuối cùng tại Đà Nẵng (tính đến thời điểm này) được công bố khỏi bệnh
Ngày 10.4, bệnh nhân mắc COVID-19 cuối cùng tại Đà Nẵng (tính đến thời điểm này) được công bố khỏi bệnh
Lên top