Dịch tả lợn Châu Phi đã lan rộng 15 tỉnh, tiêu hủy 16.600 con lợn

Tiêu hủy lợn bị dịch tả Châu Phi, không để dịch bệnh lây lan. Ảnh: PV
Tiêu hủy lợn bị dịch tả Châu Phi, không để dịch bệnh lây lan. Ảnh: PV
Tiêu hủy lợn bị dịch tả Châu Phi, không để dịch bệnh lây lan. Ảnh: PV
Lên top