Chủ tịch TPHCM yêu cầu tuyệt đối không được từ chối tiếp nhận F0

Thời gian qua việc tiếp nhận F0 tại TPHCM còn lúng túng.  Ảnh: Anh Tú
Thời gian qua việc tiếp nhận F0 tại TPHCM còn lúng túng. Ảnh: Anh Tú
Thời gian qua việc tiếp nhận F0 tại TPHCM còn lúng túng. Ảnh: Anh Tú
Lên top