Sở Y tế TPHCM nói gì về thông tin F0 không được điều trị tại bệnh viện?

Ông Nguyễn Hữu Hưng - Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM. Ảnh: Thanh Chân
Ông Nguyễn Hữu Hưng - Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM. Ảnh: Thanh Chân
Ông Nguyễn Hữu Hưng - Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM. Ảnh: Thanh Chân
Lên top