TPHCM chính thức giảm thời gian cách ly F1 từ 21 ngày xuống 14 ngày

TPHCM giảm thời gian cách ly F1 từ 21 ngày xuống 14 ngày.  Ảnh: Anh Tú
TPHCM giảm thời gian cách ly F1 từ 21 ngày xuống 14 ngày. Ảnh: Anh Tú
TPHCM giảm thời gian cách ly F1 từ 21 ngày xuống 14 ngày. Ảnh: Anh Tú
Lên top