Cách ly tại nhà những người rời khỏi Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận

Bệnh nhân chui rào ra khỏi Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận. Ảnh: Cắt từ clip
Bệnh nhân chui rào ra khỏi Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận. Ảnh: Cắt từ clip
Bệnh nhân chui rào ra khỏi Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận. Ảnh: Cắt từ clip
Lên top