Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận giải trình việc bệnh nhân chui rào ra ngoài

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận. Ảnh: Tuấn Kiệt.
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận. Ảnh: Tuấn Kiệt.
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận. Ảnh: Tuấn Kiệt.
Lên top