Bình Thuận yêu cầu kiểm tra quy trình tuyển dụng bác sĩ mắc COVID-19

Bình Thuận yêu cầu rà soát quy trình tuyển dụng nữ bác sĩ mắc COVID-19. Ảnh: Ng.L.
Bình Thuận yêu cầu rà soát quy trình tuyển dụng nữ bác sĩ mắc COVID-19. Ảnh: Ng.L.
Bình Thuận yêu cầu rà soát quy trình tuyển dụng nữ bác sĩ mắc COVID-19. Ảnh: Ng.L.
Lên top