Ca ghép chi thể từ người cho sống đầu tiên trên thế giới là ở Việt Nam

Bệnh nhân với bàn tay đang phục hồi rất tốt, chụp hình cùng các y bác sĩ đã thực hiện ca ghép chi thể đầu tiên từ người cho sống trên thế giới. Ảnh: BVCC
Bệnh nhân với bàn tay đang phục hồi rất tốt, chụp hình cùng các y bác sĩ đã thực hiện ca ghép chi thể đầu tiên từ người cho sống trên thế giới. Ảnh: BVCC
Bệnh nhân với bàn tay đang phục hồi rất tốt, chụp hình cùng các y bác sĩ đã thực hiện ca ghép chi thể đầu tiên từ người cho sống trên thế giới. Ảnh: BVCC
Lên top