Bộ Y tế tung lực lượng mạnh nhất tới Hải Dương, Quảng Ninh chống COVID-19

Người dân tiếp tế đồ dùng cá nhân cho bệnh nhân phải cách ly phòng COVID-19 tại cơ sở y tế ở Chí Linh- Hải Dương. Ảnh: BYT cung cấp
Người dân tiếp tế đồ dùng cá nhân cho bệnh nhân phải cách ly phòng COVID-19 tại cơ sở y tế ở Chí Linh- Hải Dương. Ảnh: BYT cung cấp
Người dân tiếp tế đồ dùng cá nhân cho bệnh nhân phải cách ly phòng COVID-19 tại cơ sở y tế ở Chí Linh- Hải Dương. Ảnh: BYT cung cấp
Lên top