Thiết lập khu hồi sức tích cực tại Chí Linh, cứu bệnh nhân COVID-19 nặng

Lên top