Bộ Tài nguyên và Môi trường thông tin về ca nghi mắc COVID-19

Các mẫu xét nghiệm COVID-19. Ảnh: Bộ Y tế
Các mẫu xét nghiệm COVID-19. Ảnh: Bộ Y tế
Các mẫu xét nghiệm COVID-19. Ảnh: Bộ Y tế
Lên top