Hỗ trợ người lao động phòng, chống dịch COVID-19

Công đoàn Công ty In Tiến Bộ tặng quà cho người lao động. Ảnh: ĐT
Công đoàn Công ty In Tiến Bộ tặng quà cho người lao động. Ảnh: ĐT
Công đoàn Công ty In Tiến Bộ tặng quà cho người lao động. Ảnh: ĐT
Lên top