Bệnh viện Chợ Rẫy và các bệnh viện ở TPHCM không thiếu khẩu trang y tế

Sở Y tế TPHCM khẳng định các bệnh viện không thiếu khẩu trang cho nhân viên. Ảnh: PV
Sở Y tế TPHCM khẳng định các bệnh viện không thiếu khẩu trang cho nhân viên. Ảnh: PV
Sở Y tế TPHCM khẳng định các bệnh viện không thiếu khẩu trang cho nhân viên. Ảnh: PV
Lên top