Bệnh bạch hầu ở người lớn: Báo động miễn dịch cộng đồng giảm

Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh bạch hầu ở Tây Nguyên. Ảnh: Bộ Y tế
Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh bạch hầu ở Tây Nguyên. Ảnh: Bộ Y tế
Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh bạch hầu ở Tây Nguyên. Ảnh: Bộ Y tế
Lên top