811.200 liều vaccine COVID-19 do COVAX hỗ trợ đang được kiểm định

Vaccine COVID-19 đang được bảo quản tại kho lạnh. Ảnh: Bộ Y tế cung cấp
Vaccine COVID-19 đang được bảo quản tại kho lạnh. Ảnh: Bộ Y tế cung cấp
Vaccine COVID-19 đang được bảo quản tại kho lạnh. Ảnh: Bộ Y tế cung cấp
Lên top