Lô vaccine COVID-19 đầu tiên của Covax về Việt Nam

Vaccine COVID-19. Ảnh: AFP
Vaccine COVID-19. Ảnh: AFP
Vaccine COVID-19. Ảnh: AFP
Lên top