200 cán bộ y tế tỉnh Hòa Bình hỗ trợ Hà Nội chống dịch

Đoàn cán bộ tế tỉnh Hòa Bình lên đương hỗ trợ Hà Nội chống dịch. Ảnh: An An
Đoàn cán bộ tế tỉnh Hòa Bình lên đương hỗ trợ Hà Nội chống dịch. Ảnh: An An
Đoàn cán bộ tế tỉnh Hòa Bình lên đương hỗ trợ Hà Nội chống dịch. Ảnh: An An
Lên top