Hòa Bình nới quy định đối với người vào địa phương

Một chốt kiểm dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Lương Sơn, Hòa Bình. Ảnh: Minh Nguyễn
Một chốt kiểm dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Lương Sơn, Hòa Bình. Ảnh: Minh Nguyễn
Một chốt kiểm dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Lương Sơn, Hòa Bình. Ảnh: Minh Nguyễn
Lên top