Xe ô tô chưa có biển số muốn lưu thông thì phải làm gì?

Xe chưa có biển số muốn lưu thông phải đăng ký tạm thời.
Ảnh minh họa: H.M.
Xe chưa có biển số muốn lưu thông phải đăng ký tạm thời. Ảnh minh họa: H.M.
Xe chưa có biển số muốn lưu thông phải đăng ký tạm thời. Ảnh minh họa: H.M.
Lên top