Chồng đánh vợ, vợ phá luôn xe ô tô chồng thuê

Tang vật thu giữ. Ảnh: Công an Đồng Nai
Tang vật thu giữ. Ảnh: Công an Đồng Nai
Tang vật thu giữ. Ảnh: Công an Đồng Nai
Lên top