Ông Đặng Lê Nguyên Vũ bán siêu xe độc nhất vô nhị sau hành trình tặng sách?