Kịch bản nào cho giá xe sau ngày 1.1.2018?

Honda Civic nhập chưa dám chốt giá vì phải tính lại chi phí. Ảnh: P.V
Honda Civic nhập chưa dám chốt giá vì phải tính lại chi phí. Ảnh: P.V