“Khủng long” BMW X7 lần đầu xuất hiện trước công chúng