Jeep Gladiator 2020, xế lạ bán tải kiêm xe mui trần