Giá tiền tỉ, “huyền thoại xe bọ” VW Beetle Dune có trụ trong bão giá của ôtô Việt?