Y bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai nóng lòng trở lại mặt trận chống COVID-19

Một số y bác sĩ bệnh viện Bạch Mai. Ảnh: Mai Thanh
Một số y bác sĩ bệnh viện Bạch Mai. Ảnh: Mai Thanh
Một số y bác sĩ bệnh viện Bạch Mai. Ảnh: Mai Thanh
Lên top