Bộ Y tế cho phép nhiều nơi được xét nghiệm khẳng định mắc COVID-19

22 phòng xét nghiệm được phép xét nghiệm khẳng định COVID-19. Ảnh: T.H
22 phòng xét nghiệm được phép xét nghiệm khẳng định COVID-19. Ảnh: T.H
22 phòng xét nghiệm được phép xét nghiệm khẳng định COVID-19. Ảnh: T.H
Lên top