Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Xúc phạm du khách, nữ nhân viên tàu du lịch Hạ Long bị sa thải

Cảng tàu du lịch Tuần Châu.
Cảng tàu du lịch Tuần Châu.