Xúc phạm du khách, nữ nhân viên tàu du lịch Hạ Long bị sa thải

Cảng tàu du lịch Tuần Châu.
Cảng tàu du lịch Tuần Châu.