Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Xúc động lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên biển Gạc Ma

Lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh tại quần đảo Trường Sa.
Lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh tại quần đảo Trường Sa.