Xúc động CSGT Bắc Giang đứng nghiêm chào đoàn bác sĩ chi viện từ Quảng Ninh

Hình ảnh nam CSGT Bắc Giang đứng chào đoàn cán bộ y bác sĩ Quảng Ninh. Ảnh cắt từ clip.
Hình ảnh nam CSGT Bắc Giang đứng chào đoàn cán bộ y bác sĩ Quảng Ninh. Ảnh cắt từ clip.
Hình ảnh nam CSGT Bắc Giang đứng chào đoàn cán bộ y bác sĩ Quảng Ninh. Ảnh cắt từ clip.
Lên top