Toàn tỉnh Bắc Giang ghi nhận 141 ca nhiễm COVID-19 liên quan tới KCN

Xét nghiệm COVID-19 cho công nhân tại KCN Vân Trung (Việt Yên, Bắc Giang). Ảnh: PV
Xét nghiệm COVID-19 cho công nhân tại KCN Vân Trung (Việt Yên, Bắc Giang). Ảnh: PV
Xét nghiệm COVID-19 cho công nhân tại KCN Vân Trung (Việt Yên, Bắc Giang). Ảnh: PV
Lên top